Stuur ons je verhaal op, klik hier !!!!!!


Klik hier voor meer webcams !!

Beffen in latex - 4676 keer gelezen
Het was warm, maar niet t warm. Zwoel.'Ja, zwoel, dat is het woord.' dacht Sarah terwijl ze naast haar beste vriendinKatja op het strand stond te kijken hoe de zon het laatste avondrood met zichmee de Noordzee in trok. Ze draaide haar blik iets naar links, en zag hoe degrijsblauwe irissen van Katja op de horizon gefixeerd stonden. Een licht briesjespeelde door haar lange, lichtblonde haar, en haar felblauwe bikini, door hetavondlicht donkerpaars gekleurd, begon nu steeds meer naar donkerblauw teneigen. Om haar middel had ze een beige, wollen trui geknoopt. Pas toen delaatste millimeter van de zonneschijf in de branding was verdwenen draaide zezich naar Sarah toe, een lichte glimlach op haar lippen.`Ze geniet hiervan.', dacht Sarah.`Zij geniet van alles, op een manier waarvan ik alleen maar kan dromen.'Katja was nu bezig de warme beige trui over haar hoofd te trekken. Zijzelf hadvan te voren al een verschoten t-shirt en spijkerbroek over haar rode bikini enslip getrokken. Haar ogen waren donkerblauw en haar weelderig krullendehalflange haar was hazelnootbruin van kleur. Ze was iets kleiner dan haarvriendin, maar omdat Katja over het algemeen als `lang' werd beschouwd kon dathaar niet zoveel schelen. Ze liepen nu verder over het strand, en de brandingkietelde af en toe aan hun blote voeten. In de verte zagen zij een stelletjevrijend in de branding liggen. Niets bijzonders, op het strand, en zeker niet inde vakantie, maar toen ze dichter bij kwamen, bleek uit de bevallige lijnen vande twee dat ze geen van beide man waren. Degene met het korte, zwarte haar, diezij vanuit de verte voor een jongen hadden aangezien had haar bovenlijf nuontbloot, en haar flinke borsten namen elke twijfel over haar geslacht weg. Zehad nu alleen nog een nauwsluitende jeans aan, en ze zat bovenop de ander. Dezedroeg alleen nog een lichtbruine bikini die haar eveneens grote borstenomsloot.`Hmm. Twee vrouwen.', merkte Katja droog op.`Ja.' antwoordde Sarah kortaf, terwijl ze probeerde niet al te opzichtig deandere kant op te kijken.Heb jij je nooit afgevraagd hoe het zou zijn om met een meisje te vrijen?',vroeg Katja haar vriendin.`Nee.', antwoordde Sarah kortaf. Dat was niet waar, ze had er wl eensover nagedacht, meerdere malen zelfs. Maar ze had geen zin om Katja daarvan opde hoogte te stellen.`Het lijkt me dat ze wel veel zullen beffen en vingeren.', voegde ze er toenaarzelend aan toe.`Nogal wiedes, dat zou ik ook doen.', zei Katja ferm. Sarah keek haar vriendinonderzoekend aan. Het was alsof Katja doorhad dat ze geen zin had om hierover tepraten en daarm er zo op doorging om haar te plagen. Een glimlachverscheen nu op haar gezicht.`Zullen we het vragen?'`Wat?!', vroeg Sarah net iets te hard.`Nou, hoe het is om met een meisje te vrijen.'Sarah keek haar vriendin ontzet aan.`Dat meen je niet!' zei ze verschrikt. Katja's glimlach werd nu iets groter.`Kom op, ik ga het vragen.'Sarah wist nu zeker dat Katja dit deed om haar te pesten. Katja genoot hiervan,net zoals ze zoeven van de zonsondergang had genoten. Tegenstribbelen had geenzin meer, Katja had haar al bij de pols gepakt en haar halverwege naar hetstelletje gesleept.`Pardon, mogen wij jullie iets vragen?', riep Katja al met haar aanstekelijkeenthousiasme. De vrouw die bovenop had gezeten stond nu op en verschoot iets vankleur. Sarah had nu de kans om de twee dames eens goed te bekijken. Het meisje -ze kon niet veel ouder dan 25 zijn - met het korte haar had een goed figuur, enwas minstens even lang als Katja. Twee hle mooie donkerbruine ogen kekeneerst Katja, en toen Sarah onderzoekend aan. Het meisje dat onderop had gelegenwas mooi, erg mooi. Haar huid was zongebruind, een zeldzaam egale teint, slechtsonderbroken door een lichtere streep boven haar dijen die was achtergelaten dooreen string die zij blijkbaar tijdens het zonnen had gedragen. Haar haar was maariets lichter van kleur dan haar huid, en haar blauwe ogen keken vriendelijk.Sarah schatte haar langer in dan het andere meisje, en ook haar borsten warenduidelijk groter. Ze was zichtbaar gerriteerd door de verstoring, maar wasgewoon blijven liggen, en leek te nonchalant om echt boos te worden.`Geweldige timing.', zei ze op sarcastiche toon. Katja leek door die opmerkingvan haar propos afgebracht, maar als ze al enige schaamte voelde,slikte ze die snel in.`Mijn vriendin en ik', begon ze, en liet daarbij plagerig de nadruk vallen op`vriendin', `vroegen ons af hoe het zou zijn om met een meisje te vrijen.'Het meisje met het korte haar werd zo mogelijk nog roder, en Sarah bedacht datzijzelf waarschijnlijk ook een hoofd als een boei zou hebben. Onwillekeurig gingze achter Katja, staan, om haar schaamte maar te verbergen. Er volgde eenstilte, en Sarah zag dat ook Katja een gezicht als een tomaat had gekregen. Hetwas de schaterlach van het liggende meisje die de stilte verbrak.`Nou, kom er bij liggen, dan weet je het!', zei ze vrolijk. Opgelucht giecheldende andere drie ook.`Nee, maar serieus, willen jullie het weten?', sprak nu het meisje met het kortehaar eindelijk. Katja knikte.`Dan moeten jullie het zelf eens proberen.', sprak ze.`Geloof me, na een keer seks met een vrouw wil je niet meer anders.'`Nou, schat', begon Katja, `zullen we?' terwijl ze een arm om Sarah's middelsloeg. Er zat voor Sarah niets anders op om mee te doen met het spelletje vanhaar vriendin.`Maar Lieveling, wat zal moeders ervan zeggen!?', riep ze uit. Terwijl demeisjes proestend van het lachen terugliepen naar de camping, verdwaasdnagestaard door het lesbische stelletje, bedacht Sarah dat het met Katja nooitduidelijk wanneer ze serieus was, of gewoon haar vriendin een beetje zat tejennen.Een kil briesje was opgestoken, en Sarah baalde nu dat ze alleen maar eenstrakzittend truitje en een spijkerbroek had aangetrokken. Ze hadden geloot, enhet was haar taak geweest om eten in te kopen voor vanavond. Katja zou dankoken. Ze was eerst van plan geweest om in haar zwarte badpak naar het dorpgegaan, maar gelukkig had ze dat niet gedaan; de snijdende kou van de wind werdmeer dan overtroffen door de blikken die ze toegeworpen kreeg van de grotendeelsoudere bevolking van het Zeeuwse vissersdorp. Ze keek naar de oude huisjes, ende geplaveide weg, en bedacht dat de mensen hier wel terecht een hekel zoudenhebben aan de jonge vakantiegangers die ongetwijfeld voor veel overlast zoudenzorgen. Hoewel ze besefte dat de haat niet direct tegen haar was gericht, voeldeze zich toch gekwetst. Als ze met andere meisjes van haar leeftijd was voelde zezich vaak een non vergeleken met hun.`Zoals Katja.'De gedachte kwam niet onverwacht, maar toch voelde ze zich er ongemakkelijk bij.Ze was al bevriend met Katja sinds groep 5 van de basisschool, en ze wildeeigenlijk niet toegeven dat ze Katja's gedrag vaak afkeurde. Ze voelde zich zooud vergeleken met de levenslustige Katja, terwijl Katja een maand geleden alnegentien was geworden, terwijl zij nog midden in haar negentiende jaar zat.Maar Katja was anders. Zij genoot. Sarah had vaak over haar vriendin nagedacht,en was tot de conclusie gekomen dat ze een echte genieter was. Ze genoot vanlles: plagen, praten, lachen, huilen, seks. Veel seks de laatste tijd.Sinds Katja's veertiende jaar waren vriendjes een full-time hobby. Sarah, alshaar beste vriendin, werd natuurlijk gebombardeerd met verhalen over alsmaarintiemer wordende ontmoetingen met jongens, en een enkel verhaal over eenontmoeting met twee. Sarah voelde zich hierdoor vaak buitengesloten. Katjakoppelde haar wel eens aan iemand, maar dan kwam het probleem dat zij niet kongenieten zoals Katja dat kon. Altijd was er een schuldgevoel, bij een zoen, bijeen tongzoen kwam er altijd een zeurderig stemmetje in haar hoofd.`Je deelt nu iets heel intiems met iemand waarvoor je niks voelt, en diewaarschijnlijk ook niets voor jou voelt.'Toen ze dat een keer aan Katja probeerde uit te leggen, kreeg ze als advies`Niet zo veel denken en jezelf gewoon laten gn.'Katja bleef ook vragen wanneer ze nou eens zou gaan vrijen, en om van het gezeuraf te zijn, had ze op een avond dat ze met een jongen was aan hem gevraagd ofhij bereid zou zijn met haar een verhaal te verzinnen over hun zogenaamdevrijpartij. Toen ze alles aan hem had uitgelegd, verwachtte ze half dat hij haaruit zou lachen, haar een `frigide trut' zou noemen, en het aan de hele schoolzou doorvertellen. Hij was echter heel aardig. Het was wel niet waar hij opgehoopt had, maar een verhaal dat door Sarah onderstreept zou worden zounatuurlijk zijn reputatie ook geen kwaad doen. We hebben de hele avond verdergepraat, en ze had gemerkt dat hij best aardig was nu de seksuele spanningtussen hen beiden was weggevallen. Ze had gehoopt dat ze goede vrienden haddenkunnen worden, en dat die relatie zich zou kunnen verdiepen. Maar na die eneavond hadden ze elkaar nooit meer gesproken. Maar Katja was opgehouden metzeuren, en sinds de avond had Sarah geen `vriendjes' meer gehad. Vanuit haarooghoeken zag ze hoe een oudere man op een bankje naar haar goedgevormde kontzat te staren. Ze had genoeg van de akelige sfeer die in dit dorp hing, en zevluchtte de eerste de beste winkel in.Een belletje rinkelde toen ze de deur dichtdeed. Ze keek eens om zich heen. Zewas in een soort van lingeriewinkel beland, iets wat haar verwonderde, want ditdorp was wel de laatste plek waar ze een lingeriewinkel zou verwachten. Er hingeen lekker geurtje in de winkel, merkbaar, maar niet penetrant. Er leek niemandin de winkel te zijn, dus ze nam de tijd om eens rustig rond te neuzen. Dewinkel was goed voorzien van allerlei soorten bh's en slipjes, van de meesteenvoudige bh's die zijzelf ook droeg tot prachtige (en dure!) exemplaren,rijkelijk voorzien van kant. Naarmate ze verder de winkel in liep, merkte ze dathet ondergoed ook steeds pikanter werd. Felgroene latex strings, ennietsverhullende buustehouders waren hier de norm, en, in een donker hoekje,sm-achtige halsbandjes en leren korsetten. Sarah had geen behoefte omdr te gaan kijken, maar de erotische lingerie was wlinteressanter dan het gewone spul wat voorin stond gestald. Haar blik werdgetrokken door een interessant setje. Het leken eerst een soortsinaasappelnetjes, maar toen ze aan het donkerblauwe materiaal voelde, bleek hetzijde te zijn in plaats van het voor sinaasappelnetjes gebruikelijke nylon.Tussen de draadjes van het netje door zat af een toe een blauw metaalachtigglanzend draadje te zijn geweven. Het setje zou natuurlijk helemaal nietsverhullen, en, alsof de ontwerper zich daarvoor had geschaamd, was de vormouderwets, het slipje een groot deel van de billen bedekkend, de bh meer eenhaltertopje.`Vind je het mooi?', klonk een stem achter haar. Sarah dacht de stem te alherkennen, en ze wist het zeker toen ze zich omdraaide en in de hlemooie ogen van het lesbische meisje met het korte haar keek. In tegenstellingtot de avond daarvoor was ze nu netjes gekleed, op het truttige af, in eenlelijk lichtgroen mantelpakje. Sarah, en inderdaad elk jong meisje van haarleeftijd zou liever een discotheek ingaan in een wollen onderbroek dan overstraat lopen in zo'n mantelpakje, en ze had het vermoeden dat dat ook gold voorde vrouw die voor haar stond. Maar als lingerieverkoopster zou ze waarschijnlijkook te maken krijgen met oudere vrouwen, die dit soort kleding wel op prijszouden stellen. Bovendien was haar korte, zwarte haar, wat gisteravond ongekamdwas geweest, nu netjes gekamd, en was ze mooi opgemaakt. Inderdaad, hetmantelpakje leek de enige concessie aan de buitenwereld. Hoewel Sarah zeker wistdat het meisje haar herkend had, was daar uiterlijk niets van te merken, enSarah hervond nu ook haar tegenwoordigheid van geest.`Prachtig.', zei ze eerlijk.`Eigen ontwerp en fabrikaat.', zei ze met oprechte, en terechte trots.`Wil jezien hoe het je staat?'.`Oh, nee, ik kan dit toch nooit betalen.', riep ik uit.`Geeft niet, maar zo te zien is het jouw maat, en k wil ook wel eenszien hoe het je staat.'Sarah twijfelde. Het was inderdaad een prachtig stuk lingerie, en ze barstte vanverlangen om te zien hoe het haar stond. Maar aan de andere kant was er deirrationele angst dat de verkoopster haar probeerde te versieren.`Stel je niet aan, Sarah.', vermaande ze in gedachten zichzelf.`Dat ze lesbischis betekent niet automatisch dat ze jo aantrekkelijk vindt. En zelfs als dat welzo is: ze heeft al een vriendin, en je kunt altijd beleefd weigeren als ze ietsprobeert.'`Vooruit dan maar.', zei ze met gespeelde tegenzin. De bruine ogen keken haarlachend aan, en iets in die blik deed haar vermoeden dat deze vrouw precies wistdat ze dat spottend bedoeld had. De winkel had geen pashokjes, maar een kamervan het aanliggende woonhuis deed dienst als paskamer. Sarah keek in de grotespiegel die in de kamer stond, en begon een beetje onwennig aan haarspijkerbroek te friemelen. Het meisje begreep de hint, en maakte aanstalten omde kamer te verlaten.`Heb je zin in iets fris?' vroeg ze nog. Sarah schudde haar hoofd.`Koffie?'Sarah schudde nogmaals van nee.`Ah, rode wijn dan.' zei ze met een zekerheid die Sarah verbaasde, maar het wasinderdaad precies waar ze zin in had. Ze knikte.`Ik heet trouwens Sandra.', zei het meisje.`Sarah', zei Sarah verlegen. Sandra sloot de deur, en Sarah durfde nu eindelijkhaar spijkerbroek los te knopen. Belachelijk eigenlijk, bedacht ze, dat ze eenlingeriesetje ging passen dat niets aan de verbeelding overliet, maar te preutswas om voor Sandra's ogen zich uit te kleden. Sandra had tot nu toe niet latenblijken dat ze zich aangetrokken voelde tot Sarah, en als dat wel zo was, watdan nog? Sandra leek haar best aardig. Niet dat ze zich aangetrokken voelde totSandra, maar bang was ze ook niet meer. Sarah was nu volledig naakt, en zeaarzelde even toen ze naar het setje keek. Was het niet t sexy voorhaar? Ze had niet bepaald de persoonlijkheid om zoiets moois echt te dragen.`alsik het nu niet aantrek, is de kans klein dat ik ooit weer de in de gelegenheidkom om zoiets te dragen.' , sprak ze zichzelf streng toe. Voorzichtig trok zehet dunne elastische materiaal van het bh'tje over haar hoofd en armen, en, methaar blik de spiegel vermijdend om de spanning er in te houden, trok ze ook hetslipje aan. Ze hoorde achter zich de deur open gaan; Sandra was binnengekomen.`En, wat vind je?', klonk het nieuwsgierig achter haar. Sarah richtte zichvolledig op, en wierp haar eerste blik in de spiegel. Het effect wasduizelingwekkend. Het dunne gaas verborg dan wel niets van haar blik, maar dehuid van haar borsten en billen leek wl enkele graden donkerder. Vanuithaar koffiebruine borsten - het resultaat van een middagje topless zonnen metKatja - priemden haar twee donkere tepels trots door het materiaal heen, hetdonkerbruin mooi contrasterend met het donkerblauw van het setje. Sarah voeldenu dat Sandra er niet naast had gezeten toen ze had gezegd dat het haar maatwas. Het setje zat haar als gegoten, of erger nog; het zat haar beter dan allebh's en slipjes die ze voorheen had gedragen: het knelde nergens, en gaf preciesvoldoende ondersteuning aan haar borsten. Nog steeds in de spiegel kijkend leekhet Sarah alsof ze enkele centimeters was gegroeid; Ze voelde zich een koninginvan ijs, met haar trotse blik elk hart wat haar werd toegeworpen doorborend.Sandra was er ook bij komen staan, en uit haar uitdrukking sprak een grotetevredenheid.`Hoe zit ie.?', vroeg ze.`Geweldig.', antwoordde Sarah eerlijk.`Zou je hem willen hebben?' vroeg ze nu.`Ik kan hem denk ik niet betalen.', begon Sarah, terwijl ze zich hetprijskaartje herinnerde.`Je kunt in natura betalen.', hoorde ze van achter haar.`Oh, nee, nu zul je het krijgen...', dacht Sarah, en ze kreeg al visioenen vangedwongen lesbische seks. Maar toen ze zich omdraaide zag ze aan de grijns ophet gezicht van Sandra dat het niet was wat ze dacht.`Het setje staat je goed,' begon ze, `vind je het goed als ik een paar foto'svan je maak?'Ze knikte.`Goed, dan haal ik m'n fototoestel. Ik laat de wijn even dicht, die is nu nog tekoud.'.Ze zette de wijnfles op de grond, en liep de kamer uit. Sarah bekeek zichzelf nuin de spiegel. Ze had zichzelf nooit als fotomodel gezien, hoewel ze er zekerhet uiterlijk voor had. De gedachte beviel haar wel, en ze speurde in de spiegelnaar onvolkomenheden in haar uiterlijk; ze zou immers haar hele lichaam ten toonstellen aan vreemden. Ze droeg geen make-up, maar dat had ze nu ook niet nodig;de zomerzon had haar weldadig en egaal gebruind, haar haar iets lichtergekleurd. Haar blik gleed over haar borsten, en ze kon het niet nalaten enigetrots te voelen; het ronde tweetal stond in volle glorie vooruit, niet de minsteneiging tot hangen. Haar blik ging nu over haar strakke buikje naar haarschaamstreek. Hier was ze minder tevreden over. Haar bruine haar krulde ook daarweelderig, en als ze naakt zou moeten poseren zou het haar niet zoveel hebbenuitgemaakt. Maar het krulde nu het slipje uit, en het gaf een enigzins slordigeindruk. Op de tafel naast haar zag ze een klein zilveren schaartje liggen. Zouze het doen? Hoewel ze regelmatig haar benen schoor had ze haar kruis altijd metrust gelaten. Ze keek weer in de spiegel, en besloot dat het voor deze keer maarmoest. Ze trok haar slipje iets naar beneden en ging op een van de twee krukkendie voor de spiegel stonden zitten. Voorzichtig begon ze te knippen, met deandere hand haar haartjes opvangen. Ze was eerst van plan om alleen de randenkorter te knippen, maar na verschillende keren mis geknipt te hebben besloot zemaar alles kort te doen. Het ondeugende gevoel wat ze eerst had gehad toen ze deschaar in haar haartjes had gezet had nu plaats gemaakt voor groeiende onrust;Ze maakte het alleen maar erger. Sandra kwam nu binnen, en Sarah voelde zichbetrapt als een kind dat koekjes uit de koektrommel steelt. Ze keek echter nietverbaasd, maar schudde haar hoofd toen ze het produkt van Sarah's knipkunstaanschouwde.Je had kunnen zeggen dat je je haar wilde bijknippen, ik heb hier eentondeuse.', zei ze vriendelijk, terwijl ze uit een nabijstaande kast een grotetondeuse tevoorschijn haalde. Sarah was niet zeker of ze zo'n tondeuse op haarvenusheuvel wel zou waarderen, maar Sandra deed alsof het de gewoonste zaak vande wereld was, en had het apparaat al aangesloten op het lichtnet. Sarah beslootdat het wel zou moeten, aangezien haar schaamhaar er nu niet uitzag, en bewooghaar benen uit elkaar, zodat Sandra er goed bij kon. Deze ging op haarknien voor Sarah's kruis zitten, en keek met de geconcentreerde blik vaneen deskundige naar Sarah's haartjes, terwijl ze langzaam maar zeker de tondeuzeliet naderen. Sarah kneep haar ogen dicht, een onaangenaam gevoel verwachtend,maar toen het apparaat haar raakte merkte ze dat haar vrees voor niets wasgeweest, want alleen een aangename tinteling ging door haar vel. Pluk na plukvan het haar viel nu op de grond, en weldra was het hele gebied gemillimeterd.Sarah wist niet of ze dit mooier vond dan haar grote bos, maar was wel netter.`Zal ik het rondom wegscheren.'`Hmm..Wat?'.Sarah wist even niet wat Sandra bedoelde.`Nou, ik bedoel; dat je ook een string aankunt.'`Mij best.', zei ze onverschillig. Ze had nooit de neiging gehad om zo'n dingaan te trekken, maar ze bedacht dat als ze toch haar schaamstreek liet scherendoor een pot die naaktfoto's van haar wilde maken, ze maar beter kon zorgen dathet grondig gebeurde. Sandra pauzeerde even om de tondeuse opnieuw in testellen, en ging toen weer verder met scheren, nu alleen aan de randen. Sarahmerkte nu pas dat Sandra haar mantelpakje had verwisseld voor een spijkerbroekmet alleen een bh erboven, iets comfortabeler met dit weer. Ze keek nu echterwel recht in Sandra's flinke decollet.`Zo, dat is klaar.', zei Sandra tevreden toen ze weer opstond. Sarah keek in despiegel naar het resultaat, en was verrukt; Sandra had alleen het noodzakelijkelaten zitten, en alleen een klein driehoekje kort haar ontnam nu het uitzicht ophaar spleetje. Ze beroerde met haar hand de kale huid, en het voelde vreemd glad- en veel gevoeliger, besefte ze toen een warme tinteling haar lichaambinnendrong.`Mooi.', zei ze tevreden terwijl ze het slipje weer omhoog schoof. Sandrataxeerde haar model zorgvuldig.`Misschien nog even je haar.', mompelde ze haast in zichzelf. Sarah keek in despiegel, en was het daar wel mee eens; Ze had het sinds vanmorgen in een vlechtgedragen, maar door de zeewind was het iets gaan pluizen.`Mag ik het borstelen?', vroeg Sandra achter haar, op een toon alsof ze een heelintieme vraag stelde - vreemd, aangezien ze zoeven hadden gepraat over halfnaaktposeren en het scheren van schaamhaar alsof het de gewoonste zaken waren. Sarahknikte, en ging op een van de twee krukken voor de spiegel zitten, en Sandra namachter haar plaats. Even later voelde ze een borstel door haar haren heengaan.Het voelde vertrouwd, en riep herinneringen op aan soortgelijke ervaringen methaar moeder, en later met Katja. Ze had altijd genoten van de gesprekken die zemet hun had gevoerd, en hoewel de thee nu vervangen was door de wijn die Sandrainmiddels voor hen beiden had ingeschonken, had Sarah het gevoel alsof ze Sandraal jaren kende.`Jij was een van die twee meisjes die gisteren op het strand waren, niet?'De vraag verasste Sarah even, maar ze knikte.`Hoe heet je vriendin?'`Katja.'`Ze leek me wel aardig.'Er volgde een pauze.`En, eh, hoe heet juw vriendin.', vroeg Sarah nu beleefd. Een bredeglimlach verscheen nu op Sandra's gezicht, en Sarah zag dat ze haar ogen evenneersloeg terwijl haar teint iets roder werd; ze was onmiskenbaar verliefd.`Katinka.'.De naam rolde uit haar mond en Sarah proefde haast de warme gevoelens die hetwoord vergezelden.`Ze is hier op vakantie, we kennen elkaar pas een week. Ze reist het hele jaardoor de zomer achterna, 's winters gaat ze zelfs naar Australi. Zeverdient haar geld door op te treden in stripclubs, en in haar vrije tijd surftze.'In haar toon, die tot nu toe doordrenkt was van bewondering en liefde, druppeldenu wat verdriet.`Overmorgen gaat ze weer weg.'`Waarom ga je niet met haar mee?.', vroeg Sarah.`Als je van haar houdt....'.Sandra keek haar nu bedachtzaam aan.`Denk je dat ik verliefd op haar ben..?'`Ik denk het wel.', zei Sarah.`De manier waarop je over haar praat, je gezichtsuitdrukking.... Ik ken desymptomen, ik heb ze vaak genoeg gezien bij Katja.'Sandra ging door met borstelen, maar in de spiegel kon Sarah zien dat haar ogengericht stonden op een punt oneindig ver weg. Het was duidelijk dat Sandra evenover haar woorden na moest denken.`Mag ik nu jouw haar kammen?', vroeg Sarah om de stilte te verbreken. Zeverwisselde van plek, en nu liet Sarah de borstel door Sandra's haar woelen.Veel was er echter niet te doen voor haar.`Je moet er wat gel in doen.', begon ze.`Hmm....Katinka zei laatst hetzelfde tegen me. Ik heb wel een pot in huis, maarheb het spul nog nooit gebruikt.'`Mag ik?', vroeg Sarah beleefd.`Natuurlijk. De pot staat in het kastje naast je, bovenste la.'Sarah pakte de pot en begon een flinke klodder van het spul door Sandra's haarte kneden. Ze had nog geen doel voor ogen, maar genoot ervan om Sandra'shoofdhuid te masseren.`Hoe lang ben je eigenlijk al verliefd op Katja?', kwam het ineens uit Sandra'smond. Sarah's mond viel open. Was dit een grapje?.`Wat bedoel je.', snauwde ze.`Ik zag het ook in jouw ogen, gisteravond.', zei ze rustig.`Ik ben niet verliefd op haar!', riep ze uit.`Wat voel je als je bij haar bent?', kwam het rustige antwoord. Daar wist Sarahniks op te zeggen.`Voel je je veilig als ze bij je is? Vertrouw je haar, meer nog dan jezelf? Wilje soms dat ze de hele dag bij je kon zijn?'.De vragen werden op rustige toon gesteld, maar ze kwamen aan als kogels uit eensnelvuurgeweer die zich door het omhulsel van schijnzekerheid dat ze om haarhart had gesponnen heen vraten. Sandra had in de roos geschoten; alles wat zehad gezegd klopte, en leek inderdaad naar verliefdheid te wijzen.`H, dat betekent nog niet dat ik...'`Wat voel je als ze lacht?.', onderbrak Sandra haar Nu was ze stil, en voeldealle gevoelens voor Katja die ze half bewust had onderdrukt weer naar bovenborrelen.`Als ze lacht, lijkt het....alsof de hele wereld even zijn adem inhoudt om toete kijken...', zei ze nu, en zowel haar oprechtheid als met haar plotselingeliederlijkheid verbaasde haar.`Maar ik heb nog nooit iets...seksueels..voorhaar gevoeld.', wierp ze tegen `Ikheb nog nooit lesbische gevoelens gehad, niet voor haar, niet voor iemandanders.'`Dat kwam bij mij ook pas nadat ik besefte dat ik verliefd was op een meisje.',zei Sandra rustig.`Als ik naar jou kijk, zie ik mezelf, acht jaar geleden.'.De realisatie dat met haar spontane bekentenis ineens alles veranderd was drongnu langzaam tot Sarah door.`Wat moet ik nu doen.', vroeg ze radeloos.`Je moet naar Katja toegaan, en vertellen dat je verliefd op haar bent, andersmaak je van je leven een hel, geloof me.'Ze wlde hier niet verder over nadenken, en probeerde zich met alle machtte concentreren op het in model brengen van Sandra's haar, maar kon nietverhinderen dat, terwijl ze het haar in stekeltjes omhoog zette, dat de waarheidvan het gezegde tot haar doordrong.`Dat kan ik niet.', antwoordde ze.`Denk je dat jullie nu gewoon nog vriendinnen kunnen blijven, dat je haarverhalen over haar vriendjes kunt verdragen?', vroeg ze genadeloos.`Of ben jevan plan haar op te geven, haar nooit meer te zien, en nooit te weten te komenof zij misschien ook iets voor jou heeft gevoeld?'.Sandra's woorden sneden diep in haar ziel, en op dat moment had ze alles willengeven om de tijd terug te kunnen draaien, om gewoon weer verder te kunnen gaanmet haar leven, onwetend. Maar dt kon niet, de brug achter haar wasingestort, en er was maar een weg overgebleven: rechtdoor.`Ze zal nee zeggen.', zei ze zacht tegen Sandra, een stil verwijt omdatzj het was die haar gevoelens had ontleed.`Dat weet ik zonet nog niet,.', zei ze `volgens mij weet zij al heel lang dat jeiets voor haar voelt.'Inderdaad. Katja had regelmatig toespelingen gemaakt dat ze dacht dat Sarahlesbisch was, het incident van gisteren maar een van de vele voorbeelden. MaarSarah had dat altijd van de hand gedaan als plagerijtjes, omdat ze niet zoveelvan jongens moest hebben.`Ze lijkt me iemand die van de dingen des levens geniet.', zei Sandra weer, enSarah was verbaasd, omdat zij gisteravond precies hetzelfde had gedacht.`Misschien kan ze ook van ju genieten.'Eindelijk iets wat logisch klonk, zelfs waarschijnlijk. Katja zou waarschijnlijkniet afwijzend staan tegenover een lesbische relatie, al was het alleen maar uitnieuwsgierigheid. Ze ontspande zich; ze had haar keuze gemaakt. Ze zou het aanKatja vragen. Ze concentreerde zich weer op Sandra's haar. Het zwarte haarglinsterde van de gel en het stond stekelig overeind. Met een paar halen maakteze het geheel af, en merkte dat ze nu een lichte tinteling in haar buik voeldebij het zien van Sandra's mooie verschijning. Het stond haar echt leuk, en Sarahwenste half, dat ze ook zulk haar had. Toen, in een opwelling, pakte ze eennieuwe klont gel uit de pot, en kneedde die door haar eigen haar heen totdat dateveneens glinsterde. Met haar handen streek ze haar haar nu naar achteren, englimlachte bij het zien van het resultaat. Ze voelde zich nu erg mooi, en zekreeg zin om Sandra te gaan verleiden. Ze legde haar hand op Sandra's schouder,en duwde het bandje van de bh van haar schouder af. Sandra legde haar hand op dehare.`Bewaar dat maar voor Katja.', zei ze zacht. Sarah beheerste zich, maar was nogsteeds geil. Het vooruitzicht om Katja te verleiden wond haar ook op. Ze deedalsof er niets gebeurd was.`Zullen we de foto's gaan maken?', vroeg ze.`Laat de foto's maar zitten, je krijgt het setje van me cadeau, op voorwaardedat je het een keer voor Katja aantrekt.'Ze trok het slipje en de bh uit, en trok haar eigen kleren weer aan, en merktenu weer hoe fijn het lingeriesetje van Sandra had gezeten.`Wil je een tasje erbij?', vroeg Sandra alsof ze een gewone klant was. Sarahknikte, en pas toen ze weer bij de voordeur van de winkel was, durfde ze tezeggen: `Dank je wel, Sandra, voor alles.'Toen sloot ze haastig de deur achter zich.

Copyright © www.oops.nl
----oops.nl----
Home
Sexverhalen
Hetero
Eerste keer
Homo
Lesbisch
Plassex
Tieners
SM
Groepsex
Overspel
Familie
Bisex
Overige
Partners