Stuur ons je verhaal op, klik hier !!!!!!


Klik hier voor meer webcams !!

Kitty en Toos - 4272 keer gelezen
Kittie en Toos namen om de beurt verschillende houdingen aan terwijl de fotograaf het ene plaatje na het andere maakte. De meisjes showden de nieuwe herfstmode. De afbeeldingen zouden binnenkort in de modebladen verschijnen. Ze waren toe aan de laatste modellen. Kitty droeg een lange pantalon met wijde pijpen terwijl Toos een wijde rok met schotse ruit aan had. De fotograaf maakte de laatste kiekjes van Toos. Kittie zat met gekruiste benen op de grond, vlakbij Toos. Ze keek omhoog langs het gestrekte Iichaam van het ranke donkerharige meisje. Toos was een maand of drie gele-den in dienst gekomen van het modellenburo, Kittie was direkt weg van haar geweest. Ze staarde naar de enkels van Toos en de delen van haar smalle voeten die uit de hooggehakte schoentjes te voorschijn kwamen. Een gedeelte van de welvende kuit was nog juist te zien onder de zoom van de wijde rok. Haar henen waren bekleed met fijngeweven kousen. Toos droeg nooit panties om-dat ze die benauwd vond. Tijdens het omkleden had Kittie ruimschoots gelegenheid de benen van Toos te bekijken. De ragdunne kousen bedekten die als een tweede huid tot halverwege de dijen. Daar eindigden ze in een boordjes en werd de ivoorkleurige gladde huid zichtbaar. Elke kous werd opgehouden door twee smalle zwarte bandjes, de jarretels, die vastzaten aan een even smal gordeltje. De licht glooiende venusheuvel en het kruis werden verborgen door een driehoekig klein broekje. Kittie hoorde de sluiter van de camera klikken tot de fotograaf zei: Voor vandaag is het genoeg geweest. Hij liep haastig het vertrek uit, een andere opdracht maakte dat hij zijn tijd niet verspilde. De beide meisjes bleven alleen achter, Toos bleef staan alsof ze verstard was in haar laatste pose. Ze hield haar hoofd schuin en keek omlaag naar Kittie. Op haar smalle gezicht met de lange geprononceerde neus lag een geheimzinnig lachje. Door haar houding hing het korte gladde haar naar ťťn zijde van haar hoofd en bedekte haar ene oog gedeeltelijk. Ze hield haar lichaam onbeweeglijk, alleen haar lippen bewogen. Zo ben ik net een standbeeld, zei ze, zet me maar op het plein. Kittie staarde naar de ranke figuur, nauwelijks een meter van haar verwijderd. Ze was opgewonden en in een speelse bui, boog haar bovenlijf naar voren en zei: Ik zal je wel tot leven wekken en laten merken dat je niet van steen bent. Haar hand gleed onder de rok van Toos en omvatte de enkel. Ze schoof naar boven, langs de kuit, de knie en bereikte de boord van de kous. Daar voelde ze het warme vlees van het bovenbeen, haar vingers gleden over de naakte dij. Toos bleef onbeweeglijk staan hoewel haar huid licht trilde door een ongekontroleerde spierbeweging. Kittie ademde hortend en duwde haar hand hoger. Haar vingers streelden de blote dij en raakte tenslotte de rand van het broekje. Brutaal drukte ze door de stof heen tegen de schaamlippen van Toos. Die sprong ineens omhoog en riep: oh, je kietelt me... Ze hijgde licht en haar donkere ogen schitterden. Wat ben jij ondeugend! riep ze nog. Je zat bijna in m'n broekje! Bijna is niet helemaal, zei Kittie. Haar stem klonk zwoel. Laten we ons gaan omkleden, stelde Toos voor, dan gaan we samen nog iets drinken. Beide meisjes liepen naar de kleedkamer waar ze de herfstkleren uittrokken. Kittie staarde naar de lange benen van het zwartharige meisje terwijl Toos naar de stevige dijen van haar donkerblonde vriendin keek. Ik kan jou niet pakken zoals je mij deed, zei ze hijgerig, jij hebt altijd van die panties aan. Kittie bukte zich en begon de pantie omlaag te stropen. Maar nu doe ik hem uit, zei ze, het is veel te warm om hem aan te houden. Inderdaad was het vrij heet in de kleedkamer, het was trouwens nog zomer. Even later stond ze in haar gebloemde slip die over een stel verlokkende billen spande. Geen van tweŽn maakte haast de eigen kleren aan te trekken. Enkele ogenblikken stonden ze elkaar zwijgend op te nemen. Kittie was de eerste die sprak. Nu kun je mij pakken, giechelde ze. Toos bracht aarzelend een hand naar voren en schoof die tussen Kitties dijen. Door het dunne broekje heen voelde ze de dikke schaamlippen van haar vriendin. Die sprong niet op en trok zich niet terug. Een weldadig gevoel doorstroornde haar lichaam, de aanraking van Toos maakte haar wellustig. Ze was de meest vrijmoedige van de twee en strekte nu haar vingers uit in de richting van Toos. Haar hand gleed in het kruis, waar ze achter de zwarte slip de schaamlippen van het meisje voelde. Ditmaal sprong deze niet op maar bleef met gesloten ogen staan. Kittie legde haar andere hand op de smalle, gespierde billen van haar vriendin en trok haar naar zich toe. De met beha beklede borsten raakten elkaar, ze voelden elkaars adem langs het gezicht strijken. Hun lippen vonden die van de ander en versmolten in een kus die hun hartstocht aanwakkerde. Hijgend stonden ze dicht tegen elkaar en wreven hun Lichaam tegen dat van de ander. De handen tussen elkaars benen geklemd wreven ze de dijen heftig heen en weer. Kittie kermde ineens: "Oooh... ik kom klaar!" Haar lichaam sidderde, haar buik schokte tegen die van Toos. Deze stond enigszins ont-steld te kijken, niet beseffend dat ze haar vriendin zomaar een orgasme had bezorgd. Ze voelde Kittie's hand die nog immer stevig in haar kruis wreef. "Wil jij ook..., hijgde Kittie, zal ik jou ook....?" "Straks hijgde Toos, die zich minder gemakkelijk liet gaan dan de vlottere Kittie. Ze schaamde zich ervoor zich over te geven aan het genot waar een ander bij was en wat door een ander werd veroorzaakt. Haar orgasmen waren tot dusverre uitsluitend nog door haarzelf opgewekt, ze masturbeerde regelmatig en vele malen achter elkaar. Ze wist niet precies hoe ze deze nieuwe ervaringen moest verwerken ofschoon haar vagina brandde van verlangen. Kittie kuste haar heftig en fluisterde: "Wil je niet hier? Wil je ergens anders? Bij mij thuis?" Toos knikte, stamelde: "Ja... goed..." "Laten we ons omkleden," zei Kittie. Zwijgend trokken ze hun eigen kleren aan en wandelden arm in arm de studio uit. Toos keek af en toe zijdelings naar Kittie. Deze hield haar hoofd opzij en staarde hunkerend naar het ekspressieve gezichtje van haar vriendin. Haar gevoelens voor Toos hadden plotsklaps een andere dimensie gekregen. De oorspronkelijke verlangens waren omgeslagen in een zeer! Lichamelijke hunkering naar het meisje. Ze bedwong de neiging haar midden op straat te kussen en te omhelzen. Liever bewaarde ze haar gevoelens voor straks, als ze thuis zouden zijn. Ze namen de tram en stonden zwijgend te midden van de andere passagiers, af en toe tegen elkaar gedrukt wanneer iemand zich naar de uitgang worstelde of wanneer de tram een bocht maakte. Aangekomen in de wijk waar Kittie woonde liepen ze, weer innig gearmd, naar het flatgebouw waarin Kittie's appartement was. Kittie ontsloot de deur en liet Toos voorgaan. Zo gauw ze binnen waren omarmde ze Toos en versmolten ze in een even hartstochtelijke zoen als tevoren in de studio. Kittie's tong cirkelde rond die van Toos, ze liet hem door haar mond glijden en zoog vervolgens begerig die van het meisje in. De heftige kus deed beider bloed sneller stromen, een warme gloed verspreidde zich door de twee lichamen en de wellust nam bezit van hen. Kittie's handen schoven liefkozend over de billen van Toos, de bitten waarvan de vorm duidelijk voelbaar was in de strakke jeans. Ze trok haar mee naar de slaapkamer, overduidelijk bewijzend wat ze met Toos wilde doen. Deze liet zich willoos meevoeren, ze durfde eigenlijk niet maar wilde het evenmin verhinderen. Kittie's vingers maakten handig en snel de knoopjes van het hemd dat Toos droeg los. Ze trok het uit en ontdeed haar even rap van de glanzende zwarte bustehouder. Ze hield de adem in toen ze de heerlijke kleine, spitse en stevige borsten van Toos onthulde. Haar vingers gleden bijna eerbiedig over de welvingen van de twee verrukkelijke tietjes. Toos hield de ogen neergeslagen en volgde de bewegingen van Kittie. Deze zakte iets door de knieŽn en tuitte de lippen. Ze zoog een tepel van Toos in haar mond, haar tong kringelde eromheen waardoor de zachte nippel stijf werd. Ze herhaalde het op de andere borst zodat beide tepels hard en puntig naar voren staken. Terwijl ze beide beurtelings bezoog streelden haar handen de gladde flanken van Toos. Na enige tijd bewoog ze haar vingers naar de vlakke buik en trok de riem van de broek los Ze schoof de jeans omlaag en wreef volhartstocht over het gladde strakke slipje. Ook dit trok ze naar beneden en liet Toos uit haar broek en slipje stappen. Ze deed een pas achteruit en bekeek bet prakties naakte Lichaam van het meisje. "Je bent zo sexy," hakkelde ze opgewonden en staarde naar de gitzwarte driehoek tussen de dijen van Toos. De smalle zwarte banden van bet gordeltje en de jarretels trokken scherpe lijnen over de matgele huid. De donkere, fijnmazige, kousen omhulden de Lange benen tot ergens midden op de bovenbenen. Kittie's handen bewogen strelend langs de vormen van bet fraaie lichaam van Toos. Ineens begon ze zich haastig uit te kleden. Toos stond met om laag hangende armen te wachten. Ze keek naar Kittie die zich in snel tempo ontblootte, keek naar de zachte ronde borsten die een paar centimeters omlaag gezakt waren en hield tenslotte haar ogen gevestigd op bet dikke donkerblonde haar op Kittie's bollende venusheuvel. Toen Kittie haar pakte en omarmde schoot er een hete vlam door haar buik. Toos zat ineens op Kittie's bed, een ogenblik later lag ze languit en duwde Kittie haar warme zachte lijf tegen het hare. Kittie's hand gleed tussen haar benen, haar vingers schoven over de gladde stof van Toos kousen en vervolgens over de naakte huid van de dijen. De vingers raakten haar in het kruis, ze drukten aanmoedigend tegen de schaamlippen die een kleverige stof begonnen af te scheiden. Kittie sloeg een been over dat van Toos, ze duwde haar kut tegen de gedeeltelijk beklede dijen klemde die tussen haar beide bovenbenen. Haar hand wroette ongeduldig en zoekend in Toos' kruis, met twee vingers opende ze de schaamlippen en bewoog ze in de vochtig geworden kut. Tegelijkertijd zogen haar lippen zich vast op een tepel, haar andere hand bewoog achter de schouders in de lange slanke hals van bet meisje. Kittie's vingers speelden met de geplooide schaamlippen die voordurend natter werden. Ze wekte in Toos' lichaam erotische prikkels op zodat deze genotzuchtig met de benen bewoog en ze langs het ertussen liggende been van Kittie schoot. Deze verheugde zich erop dat Toos heet werd, ze stak haar vingers diep in de glibberig geworden schede en zocht naar de gevoelige clitoris. Terwijl ze Toos begon te bewerken schoof ze haar eigen kut genietend tegen de slanke dij van bet meisje. Ze voelde hoe haar schaamlippen deels tegen de ragdunne kous, deels tegen de naakte huid van Toos wreven. Tegen haar buik voelde ze de spanning van de gerimpelde stof van de jarretel. Het maakte haar geil dat Toos dit stukje kleding en haar kousen nog aan had. Het gal haar een erotich gevoel wat haar sensualiteit verhoogde. Ze trok haar hoofd weg van Toos's borsten en bracht haar gezicht bij dat van haar vriendin. Terwijl ze elkaar opnieuw heftig zoenden, bewogen haar vingers op en neer in de druipende schede van Toos. Haar begeerte groeide, ze knelde haar dijen stevig om bet bovenbeen van Toos en schoof haar bekken rukkend heen en weer. Toos onder ging de uitbarsting van wellust van Kittie met steeds meer genoegen. Haar schaamlippen en klit werden gestimuleerd door de woelende vingers, haar sappen overstroomden de hand van Kittie. Ze hijgde en gaf zich over aan de wulpse genietingen, ze liet zich masturberen en bewoog haar dijen been en weer. Kittie voelde dat Toos zich liet gaan, ze hijgden allebei vol hete begeerte. Toos raakte in extase, ze hapte met open mond naar Kittie's lippen en wipte met haar onderlijf op en neer. Kittie drukte haar vingers stijf tegen de gezwollen kittelaar van haar vriendin, ze voelde de heftige bewegingen van Toos en hielp haar klaar te komen. Rillingen trokken door Toos' lichaam, haar ledematen bewogen krampachtig en ineens was er de stuiptrekking van bet orgasme. Terwijl het meisje zacht kermde en sidderde van genot wreef Kittie haar vagina krachtig tegen Toos' dij. In een alomvattende tederheid omhelsde ze het klaarkomende meisje en bereikte ze zelf, met knijpende bovenbenen, een klimax. Kittie genoot van het heftige klaarkomen, daarnaast voelde ze genietend hoe het sap uit de kut van Toos haar vingers en hand bevochtigde. Ze lag half over het meisje heen, tevreden dat ze haar kunnen bevredigen, tevens voldaan over haar eigen orgasme. Haar gezicht was vlakbij dat van Toos, ze fluisterde: "Vond je het fijn?" Toos mompelde: "Mmm... jaaa," en ze duwde haar neus in Kittie's haren. Kittie werd overweldigd door een gevoel van liefde voor het donkere meisje, ze zoende haar in de hals en drukte haar warme lippen op de zachte huid. Kittie trok haar vingers uit de glibberende vagina van Toos en legde haar hand op Toos' naakte schouder. Het lang-zaam verdampende vocht verspreidde een zoetige geur die in Kitty's neus drong. Behaaglijk snoof ze de lucht van Toos op waardoor haar wellust opnieuw werd aangewakkerd. "Kun je nog een keer klaarkomen?" vroeg ze. Toos keek haar van dichtbij aan. "1k denk het wel," zei ze. Kittie wilde ineens meer van haar weten. "Heb je wel eens met iemand gevrijd?" vroeg ze. "Nee," bekende Toos. Kittie verbaasde zich daarover, per slot van rekening was Toos al in de twintig. "Doe je het bij jezelf?" informeerde ze verder. Toos knikte en kreeg een kleur. "Dat geeft toch niet. Als je maar klaarkomt," meende Kittie, "steek je vingers eens in me. Toos draaide haar hand zo dat ze bij Kittie's vagina kon komen. Eerst haalde ze de handpalm liefkozend over het dichte haar dat tussen Kittie's benen groeide. Dan stak ze een vinger in Kittie's kut en haalde die in en uit. Onmiddellijk begon Kittie te bewegen, haar schoot duwend in de richting van Toos' hand terwijl haar dijen houvast zochten om de onderarm van haar vriendin. "Stop er meer vingers in... of je hele hand..." hijgde Kittie. Toos had smalle handen, ze duwde de samengevouwen vingers in de natte schede en stootte door tot ze aan de pols in de gespierde schede zat. Kittie's vagina bewoog lustzoekend om de hand, ze wrong haar dijen samen en huiverde van genot. Toos voelde de wellustig samentrekkende kut om haar hand, haar vingertoppen raakten de harde kop van de baarmoeder. Ze bewoog haar vingers in de vochtige grot en voelde haar hand kleverig worden. Het verblijf in die slijmerige holte stimuleerde haar geslachtsdrift. Ze duwde haar onderlijf tegen Kittie's heup. Toen deze een vinger tussen Toos' schaamlippen priemde ging er een lichte schok door het slanke lichaam. Kittie merkte wat er bij haar vriendin gaande was en gromde: "Hou je hand daar. 1k ga me omdraaien." Ze trok de knieŽn op, keerde haar lichaam en strekte zich andersom uit naast Toos. Deze had haar hand trouw in de vochtige schoot van Kittie gehouden, die lag als een ovale vrucht in de kleverige shit van haar vagina. Kittie bracht haar gezicht boven het onderlijf van Toos, ze keek met verlangende blikken naar de roze schaamlippen en het zwarte haar dat er langs groeide tot diep in het kruis. Vervuld van een intense begeerte perste ze haar mond op de sappige pruim en zoog op de kut van Toos. Deze schokte op haar benen trokken samen en hielden Kittie's hoofd gevangen. Toos voelde de zachte lokken van Kittie's hoofdhaar langs de huid van haar dijen strelen. Het prikkelde haar wellust en verjaagde de aanvankelijke schrik die Kittie haar bezorgde. Hoewel ze al eerder in termen van verliefdheid over Kittie had gedacht waren lichamelijke kontakten daar nauwelijks mee verbonden geweest. Hoogstens een zoen of liefkozende strelingen. Ze meende al heel ver te zijn gegaan met zich door Kittie te laten uitkleden en bevredigen. Nu Kittie haar kut kuste wankelden al haar ideeŽn over de hoedanigheid van een liefde tussen Kittie en haar. 'Ze is een seksmaniak,' dacht ze maar gaf zich even later genotvol over aan de lusten die Kittie in haar opwekte. Terwijl Kittie op haar schaamlippen zoog en haar tong diep in haar kut stak, bleef haar hand gewillig in Kittie's schede bewegen. Ze wist dat Kittie verlangde klaar te komen maar met evenveel begeerte hunkerde ze ernaar zelf weer een orgasme te krijgen. De lusten bleken ongekend, het haalde niet bij het vingeren van jezelf. Kittie's ene hand streelde haar huid, van de schouder tot de knie. Ze streelde haar flank, met een uitschieter naar de borsten, de vlakke handpalm gleed bemoedigend langs haar buik en heup, over de gestrekte dijen weer omhoog. In haar schoot woelde en wroette de mond, de hete lippen en de gespierde tong. Ongekende wellust doorstroomde haar lichaam, haar hele lijf werd heet en hunkerde naar bevrediging. Ze voelde Kittie's wangen tegen de zachte huid van haar bovenbenen, de strelende haren die even zinne prikkelend werkten als de onophoudelijke streling van haar vingers. Toos kreunde en sloeg haar hoofd heen en weer op het kussen. Ze wilde dat het ophield... dat het kwam.... dat ze weer rust kon hebben... Het brandde in haar schoot, een ontembaar verlangen klaar te komen beheerste haar. Ze stompte haar vuist diep in Kittie's schede. Kittie drukte haar kut hard tegen de pols van Toos. Beide licha-men kromden en kronkelden van wellust, van wilde en hevige begeerte. Toos begon opnieuw te kreunen, Kittie's tong stootte nu afgebroken langs haar klit. Kittie's kutsappen sijpelden langs haar onderarm, dat van Toos droop over Kittie's lippen en kin. Kittie perste haar mond in extase in de druipende vagina, ze slurpte het vocht in haar keel en proefde de zoete smaak van Toos. Uitzinnig van begeerte dronk ze gulzig het sap van haar vriendin. De nu luidkeels kermende Toos spande haar spieren en schokte wild. Het orgasme kwam opzetten en overmeesterde haar lichaam. In een onafgebroken ritme vibreerde haar lichaam met langdurige pulserende stoten. Kittie spoorde zichzelf aan, haar kut met alle macht tegen de hand van Toos duwden en erom heen knellend. Ze bevredigde zich met wilde rukken van haar wulpse lijf, intus-sen zich dronken drinkend aan de sappige pruim van haar vriendin. Na een laatste huiverende rilling strekten ze de benen en ontspanden ze zich. Hijgend, met korte stoten ademmend, probeerden ze weer terug te keren naar de werkelijkheid. Kittie beurde haar hoofd op en keek achterom. "Hoe vond je dit?" vroeg ze hijgend. Toos zag de glimmende lippen en kin, Kittie's ge-zichtshuid was bedekt met het geil uit haar vagina. Ze zag de wellustige glans in Kittie's ogen en besefte dat deze werkelijk genot beleefde aan het likken van een kut. Ze liet haar hand langzaam uit de kleverige holte glijden, de buitenlucht werkte verkoelend op de warme en vochtige huid. Ze staarde naar het sap dat haar vingers en hand bedekte. Terwijl ze hem vlak bij haar gezicht hield raakte ze bedwelmd door de geur die uit Kittie's schede afkomstig was. Kittie volgde met ontketende ogen de bewegingen van haar vriendin. Ze slaakte een zucht toen Toos aandachtig aan haar vingers rook en de geur van seks in haar neus drong, en zij uitgeput naast elkaar lagen.


Copyright © www.oops.nl
----oops.nl----
Home
Sexverhalen
Hetero
Eerste keer
Homo
Lesbisch
Plassex
Tieners
SM
Groepsex
Overspel
Familie
Bisex
Overige
Partners