Stuur ons je verhaal op, klik hier !!!!!!


Klik hier voor meer webcams !!

Gedienstig - deel 1 - 7003 keer gelezen
Ik vond het tamelijk koud die zaterdagmorgen toen ik de stad inging om inkopen te doen. Ik was vroeg genoeg gekomen om nog dicht bij de ingang van het winkelcentrum een plaatsje voor m'n wagen te vinden. Maar ook weer niet te vroeg zodat ik buiten zou hebben moeten wachten. Nadat ik m'n voertuig geparkeerd had, spoedde ik mij door de kille novemberlucht naar de uitnodigende ingangsdeur. De warmte kwam me meteen tegemoet toen ik binnenstapte. Ik was nog maar een paar stappen binnen of ik knoopte al mijn dikke wintermantel los. Door de omgevende warmte gingen mijn wangen aan het gloeien en ook de rest van mijn lichaam voelde heel genoeglijk aan.
Ik had niet veel nodig en wist waar ik het vinden moest. De lingerie-afdeling bevond zich helemaal achteraan rechts in een wat teruggetrokken hoek van de kledingzaak.
Ik liep langs de rekken met de slipjes totdat ik bij die van de bustehouders kwam. Zoals gewoonlijk had ik weer de grootste moeite om een keuze te maken uit het veelvoud aan prachtige beha's die er uitgestald lagen.
Uiteindelijk had ik mijn keuze gemaakt en nam een viertal stuks mee naar de pashokjes. Pas toen ik er bijna bij was, merkte ik dat er werken aan de gang waren en dat de pashokjes niet beschikbaar waren. Ik had me nauwelijks omgedraaid of er stond al een dienster in de buurt.
"Zoekt u een pashokje, mevrouw?"
Ik knikte het meisje toe. Ze had een wat te korte witte T-shirt aan en een licht verkleurde jeansbroek. Haar zwarte haar droeg ze in een mooie paardenstaart. Ze keek me op een heel speciale manier glimlachend aan en wenkte me.
Zonder mij er verder om te bekommeren volgde ik het winkelmeisje in de richting van het magazijn. Het ging allemaal een beetje langs me heen, het was alsof ik nog niet helemaal wakker was. De warmte in de winkel zat er ongetwijfeld ook voor iets tussen.
In het magazijn draaiden we direct naar rechts en een tiental meter verder stonden er een paar voorlopige pashokjes opgesteld.
"Als u mij wilt volgen, mevrouw."
De winkelbediende stapte zelf het hokje binnen en hield het afsluitgordijn voor me op. Ik begon me nu wel een beetje over het gedrag van het meisje te verbazen. Sinds wanneer werden de klanten tot in de pashokjes vergezeld?
Ik had evenwel geen zin om m'n bedenkingen te verwoorden en weifelde dan ook maar even vooraleer ik haar volgde.
Het waren ruime pashokjes, met een enorme spiegel - meer dan levensgroot - een brede zitbank en aantal muurkapstokken.
Het meisje kwam op me toe terwijl ik nog aan het rondzien was. Ze haalde de vier beha's uit mijn handen en legde ze op de zitbank. Daarna kwam ze weer op me toe en stak haar handen uit naar mijn mantel. Ze keek me daarbij gefixeerd in de ogen. Ondertussen had ik de kleine badge boven haar linkerborst opgemerkt: 'Leen'.
"Mag ik uw mantel, mevrouw," vroeg ze beleefd, maar ze had hem al bijna helemaal in handen.
Tjonge, wat betekende die service?
"Zo, Leen," begon ik tamelijk vrijmoedig, "wat is er eigenlijk aan de hand?"
Leen hing mijn mantel aan een van de kleerhangers terwijl ze mij antwoordde: "Vanaf nu moeten we de klanten de optimaalste service aanbieden, en dit tot in de pashokjes."
Ik trok mijn wenkbrauwen op en staarde ongelovig naar haar. Ze weerstond mijn achterdochtige blik zonder verpinken en glimlachte innemend naar me.
Het moet gezegd, een man zou voor haar ter plekke gesmolten zijn. Als ze lachte, verschenen er twee alleraardigste putjes in haar wangen en ook haar wipneus vond ik best wel amusant, maar verder gingen mijn gedachten niet. Nog niet.
"Als mevrouw wenst dat ik mij terugtrek..."
Ik moest onwillekeurig glimlachen omwille van haar wat bombastisch taalgebruik dat hoegenaamd niet bij haar paste, in elk geval niet bij haar jeansbroek.
"Och, wat kan mij het in godsnaam schelen," antwoordde ik nonchalanter dan ik me feitelijk voelde, "maar dan moet je wel ophouden om mij mevrouw te noemen, ik ben Dorine."
"Goed, Dorine, dan kunnen we aan de slag."
Ik bracht mijn handen omhoog om de knoopjes van mijn blouse los te maken, maar Leen greep m'n handen vast en bracht ze naar beneden. Zelf begon ze op een rustige manier mijn kledingstuk los te maken.
Als ik er nu aan terugdenk, kan ik me nog altijd niet voorstellen hoe ik mijn bedenkingen - die ik wel degelijk in mijn binnenste had - niet heb verwoord. Iets hield me tegen en ik ben er nu maar wat gelukkig om.
Bij het losknopen vermeed ze om me aan te kijken, maar ik nam de gelegenheid te baat om haar te keuren, haar te bewonderen uiteindelijk, want ze had een prachtig lichaam. Nog nooit had ik zo over het lichaam van een andere vrouw geoordeeld. Om kort te gaan, ik werd langzaam opgewonden.
Leen loste het onderste knoopje en schoof beide delen van de blouse naar buiten. Zo kwam mijn boezem te voorschijn die wel nog in een lichtbeige beha gehuld hing. Leen ging achter mij staan om de blouse gemakkelijker van mijn schouders af te halen en op te vangen.
Ze legde het kledingstuk op de bank naast de te passen bustehouders en plaatste haar handen nu op mijn schouders.
"Zodra je vindt dat ik moet ophouden, dan zeg je het maar," meende Leen terwijl ze over mijn schouder heen mijn spiegelbeeld aankeek.
"Ik zie voorlopig nog geen reden," fluisterde mijn spiegelbeeld haar toe.
Ze begon weer op die onweerstaanbare manier te glimlachen en liet haar vingers nu over de bovenkant mijn schouders heen en weer dwalen. Haar handen voelden warm en zacht aan, als van een kind. Maar dat was gewoon omdat ik het niet gewend was om door een andere vrouw gestreeld te worden.
Leen verkende met haar sensuele vingers mijn schouderbladen en dook toen onder mijn armen naar voren. Ze gleed haar handen tot op mijn nog bedekte borsten en streelde ze door het textiel heen. Ondanks de stoffen barrière kon ik alles heel goed voelen. Ik begon nu en dan mijn adem in te houden. Ik werd opgewonden.
Als een volleerde maîtresse liet ze haar vingers aan de bovenkant van mijn borsten tegen de rand van de bh aan glijden. Het verschafte me een ongewoon zinnelijk genoegen.
Ik leunde wat naar achteren totdat ik Leen met haar eigen borsten tegen mijn rug aanvoelde. Een van haar vingers glipte in de vallei tussen mijn liefdesmeloentjes en deed me over heel mijn lichaam rillen... van genot. Ze haalde haar wellustig vingertje herhaalde malen op en neer en deed me zo zwaarder en zwaarder ademhalen.
Ik sloot mijn ogen en gaf me aan de liefkozingen van de winkelbediende over. Ze mocht nu niet meer ophouden, ik verlangde ernaar dat ze mijn beha zou losknopen en mijn naakte borsten zou strelen. Ik was geil aan het worden...
Leen scheen mijn gedachten geraden te hebben. Ze ging wat naar achteren staan, haalde haar handen terug onder mijn armen door en maakte mijn beha achteraan los. Met een teder gebaar hielp ze me het kledingstuk uittrekken.
Ze bleef nog steeds achter me staan, maar drukte nu haar hele lichaam tegen het mijne aan. Haar heerlijke handen vonden opnieuw de weg naar mijn intussen blote borsten en zetten de liefkozingen voort, daar waar ze opgehouden waren.
Leen kuste me liefdevol in de nek terwijl haar vingers kleiner wordende cirkels op mijn gevoelige boezem tekenden. Net voor ze mijn hard geworden tepels bereikten, bracht ze haar handen omhoog en liet de beide wijsvingers tussen mijn lippen verdwijnen. Gretig begon ik aan haar vingertjes te zuigen.
Na een poosje trok ze die terug en vervolmaakte nu de spiraalvormige cirkels met een vochtig spoor. Bij de tepels aangekomen nam ze mijn harde knopjes tussen duim en wijsvinger en oefende er zachtjes wat druk op uit.
Ik wilde me niet langer inhouden en begon voorzichtjes te kreunen.
"Nog altijd naar je zin, Dorine?" vroeg Leen plots fluisterend in mijn rechteroor.
"Je bent een engeltje," antwoordde ik nog stiller.
Leen zoende me nog eens in de zijkant van mijn hals. Ze sloot haar lippen om mijn huid, bracht die een stukje naar boven en gaf me toen een heerlijke lik. Ze masseerde nog even mijn borsten en trok toen opnieuw haar handen terug.
Ik stond op het punt te protesteren toen ze weer voor me kwam staan en me bijna verliefd aankeek. Ze legde haar handen in mijn nek en boog zich naar me toe.
Het volgende ogenblik voelde ik voor het eerst in mijn leven de lippen van een vrouw op de mijne. Leens lippen waren zacht en warm en ze hield ze al meteen wat uit elkaar zodat ik de vochtige binnenkant ervan om mijn eigen lippen kon voelen.
Onwillekeurig begon ik ook mijn lippen te openen en in het volgende moment ontmoetten onze tongen elkaar. Als twee worstelaars gleden ze langs elkaar heen. Het was een onbeschrijfelijk erotisch gevoel en mijn drang naar meer begon zich steeds duidelijker te uiten.
Ik schoof mijn tong heel diep in de mond van mijn minnares, die hetzelfde bij mij deed. Onze vochtige lippen drukten we hartstochtelijk op elkaar en onze lichamen werden eveneens tegen elkaar aangedrukt.
Mijn borsten en niet in de laatste plaats mijn overgevoelige tepels schuurden langs de zacht aanvoelende stof van Leens T-shirt. Het verhoogde enkel nog maar mijn opgewondenheid.
Ik was niet langer opgewonden, ik was botergeil.
Ik maakte zelf een einde aan onze hemelse tongzoen, omdat ik nu met alle geweld zelf de borsten van mijn liefdespartner wou beroeren. Leen hield haar armen omhoog en ik haalde haastig haar T-shirt over haar heen. Ik nam nauwelijks de tijd haar nog gedeeltelijk verborgen bollen te bekijken. Mijn handen schoten naar haar rug om de zwarte beha los te knopen.
"Rustig aan, lieveling," fluisterde Leen plots en ik meende een zweem van terechtwijzing in haar stem te horen.
Ik werd onmiddellijk uit mijn wellustige trance gehaald en keek haar nu wat berouwvol in het gezicht. Ze streek met haar hand over mijn wang en streelde met andere hand een van mijn borsten.
"Zit er iemand op je te wachten, misschien," vroeg ze, maar het bleek duidelijk een retorische vraag.
Leen boog zich nu weer naar voren en kuste me opnieuw op mijn lippen. Deze keer bleven haar lippen en haar tong niet ter plaatse. Ze streek met haar vochtige mond over mijn wang, daalde via mijn hals naar de voorkant van mijn lichaam om ten slotte boven aan mijn borstjes aan te belanden.
Ik had mijn vriendin met beide handen in de nek vast en hielp haar gedeeltelijk met haar bewegingen. Ze likte eerst volledig mijn linkerborst en daarna mijn rechter. Haar tong gleed in een verrukkelijke cadans over mijn gevoelige borsten, met bijzondere aandacht voor mijn stijve tepels. De knopjes werden zo mogelijk nog harder toen Leen er met haar tong mee speelde. Ze was een liefdesgodin.
Het volgende ogenblik verliet haar mond mijn boezem en kwam weer naar boven. Een volgende stap in ons liefdesspel kondigde zich aan toen ik haar hand op mijn onderbuik voelde. Ze liefkoosde oppervlakkig mijn huid, maakte draaiingen en kronkels en langzamerhand schoof ze haar handen naar beneden.
Haar vingers bereikten de bovenkant mijn lange broek die ik nog steeds aanhad. Een seconde leek ze te aarzelen maar toen schoof Leen haar hand verticaal tussen mijn huid en mijn broeksband naar beneden. Ik hield even de adem in want haar handelingen stelden een nieuw genot in het vooruitzicht, een nog groter genot...
Leen liet haar elegante hand niet lang op die plaats verwijlen, daarvoor bleek de ruimte wat te eng. Dus begon ze mijn broek los te knopen. Ik stapte gewillig uit mijn broek en hoopte al meteen dat ze opnieuw de weg naar mijn grotje zou vinden.
God, had ik zin!
Mijn charmante winkelbediende ging naast me staan en streelde met haar vlakke hand mijn onderbuik. Ze maakte vooralsnog geen aanstalten mijn slipje te verwijderen, maar dat bleek niet direct een probleem te vormen, want weldra doken haar nieuwsgierige vingertjes onder mijn slipje.
Ik huiverde bijna van verwachting. Ik voelde hoe Leens vingertoppen over mijn venusheuveltje heen in het grote schaambos gleden. Ze draalden even in mijn schaamhaar en daalden toen langzaam verder naar beneden.
Ondertussen hadden haar goddelijke lippen en tong mijn rechterborst gevonden en verwenden me op die plaats op alle mogelijke verrukkelijke manieren.
Ze likte mijn stijve tepeltjes totdat ik dacht dat ze zouden uiteenspringen. Ze zoog eraan alsof ze een uitgehongerde baby was. Ze klemde ze teder tussen haar vochtige lippen en trok er lichtjes aan. Hoeveel manieren er ook bestonden om een vrouwenborst te liefkozen, Leen kende ze blijkbaar allemaal.
Ik was nu overgegaan tot een constant zuchten en kreunen. Haar verkennende vingertjes hadden inmiddels de bovenkant van mijn verlangende poesje bereikt.
Met de middelvinger wreef ze over het spleetje dat mijn grote schaamlippen vormden. Ik huiverde. Onwillekeurig stootte ik mijn bekken wat naar voren, ik wilde meer. Heen en weer gleed nu haar vinger over het gevoelige kloofje.
Onverhoeds trok mijn minnares zowel haar mond als haar hand terug. Ik protesteerde kreunend en opende mijn ogen. Leen stond nu weer voor me en keek me glimlachend aan.
Ze stak haar hemelse borsten nadrukkelijk naar voren en ik begon het te begrijpen. Mijn liefje wilde nu ook wel eens wat.
Ik stak mijn armen uit en omvatte met mijn beide handen de twee borsten van Leen die nog met textiel bedekt waren. Het textiel was echter niet ondoorzichtig en ik kon zonder moeite de tepels onder de stof afgebeeld zien.
Het maakte me nu echt ondernemend. Ik haakte haar beha op haar rug los en haalde het kledingstuk van haar lichaam. De buste die nu tevoorschijn kwam, kon ik onmogelijk weerstaan.
De eerste ogenblikken bewonderde ik nog gefascineerd die mooi gevormde, bijna bolvormige borsten van Leen. Ze hadden een iets lichtere kleur dan de rest van haar lichaam terwijl de tepelhoven en de tepels er zelf heel donker tegen afstaken. Het was de eerste keer dat ik een boezem zo van nabij te zien kreeg, en er daarbovenop nog geil op was.
Een lustrilling doortrok mijn hele lichaam en toen kon ik het niet langer uithouden. Ik stak mijn handen uit en streelde zachtjes die heerlijke rondingen van de winkelbediende. Haar huid voelde zo zacht en warm aan. Ik gleed nu eens met handpalm, dan weer met de rug van mijn hand over haar heuveltjes.
Heel teder liefkoosde ik haar tepeltjes die ik als het ware onder mijn liefdevolle aanrakingen voelde opzwellen. Ik nam ze tussen mijn vingers en kneep er voorzichtig in.
Toen boog ik mij voorover en liet mijn tong die fantastische dingen doen die mijn vingers daarnet hadden uitgevoerd. De smaak van Leens huid was lichtjes zout, het gaf gewoonweg een weergaloos gevoel vreemde borsten af te likken.
Onvermoeibaar gleed mijn tong over haar onweerstaanbare borsten heen en weer. Ik daalde af naar de voet van haar heuveltjes en trok een nat spoor in het dal tussen beide appeltjes.
Het ontlokte Leen een diepe zucht. Als vrouw wist ik uiteraard maar al te goed, wat een andere vrouw leuk vindt. Ik liet mijn tong nog een paar maal van boven naar onderen glijden zodat Leen nu onophoudelijk aan het zuchten geslagen was.
Ze kon nu zelf haar handen niet meer thuis houden en streelde mijn naakte lichaam, zowel mijn rug, mijn heupen als mijn billen en mijn borsten. Nu en dan gleden haar vingers onder mijn slipje over mijn bips en deden het verlangen in mij hoog oplopen.
Toen zakte ze opeens door haar knieën en begon eindelijk mijn slipje uit te trekken. Ze pakte me bij mijn billen vast en trok me naar zich toe. Ik deed mijn benen wijd van elkaar zodat Leen een gemakkelijke toegang tot mijn paradijs zou hebben.
Ze keek me nog even ondeugend glimlachend aan vooraleer ze haar prettig gezichtje tegen mijn poesje aandrukte. Eerst gaf ze me overal op mijn schaamstreek kleine kusjes, maar uiteindelijk glipte haar tong naar buiten en begon ze mijn lipjes te likken.
Ik hield mijn handen op haar hoofd en woelde opgewonden door haar zachte haren terwijl ze me steeds dieper likte. Haar tong flitste tussen mijn schaamlippen door, gleed om de haverklap mijn vochtige schede binnen en vond dan mijn kittelaar.
Leen begeleidde me met haar mond naar mijn hoogtepunt. Haar zachte, weke tong voerde me naar een extase zoals ik die nog niet veel meegemaakt had. Mijn klitje was bijzonder hard geworden en de tong van mijn geliefde schoof nu heel diep in mijn vagina binnen. Ik voelde ze langs mijn schedewand heen en weer glijden en merkte hoe mijn opwinding steeds hoger klom.
Ik drukte mijn pruimpje ostentatief tegen haar beffende gezicht aan. Ik wou nu absoluut komen en hield haar hoofd tussen mijn handen en mijn lichaam geklemd. Met nog een paar snelle uithalen met haar tong bracht Leen me uiteindelijk tot een spetterend en verlossend orgasme.
Ik was volkomen vergeten dat ik me in een pashokje in een magazijn bevond en schreeuwde het dan ook uit. Leen stond onmiddellijk recht, omhelsde me en drukte haar lippen op de mijne. Terwijl ze me zachtjes op en rond mijn mond zoende, hervond ik weer mijn kalmte.
We stonden een tijdlang tegen elkaar aangedrukt, onze borsten lekker tegen mekaar aanwrijvend.
"Dat was heerlijk, Leen," fluisterde ik nog nagenietend in haar oor.
"Het genoegen was geheel aan mijn kant, Dorine," antwoordde ze grinnikend.
Het werd tijd om ons weer aan te kleden, al moet gezegd worden dat Leen wel haar broek had aangehouden. Ik maakte haar daar fijntjes attent op.
"Wanneer zie ik je weer?" repliceerde ze met een tegenvraag.
"Als het van mij afhangt over een kwartier," lachte ik.
"Jij kleine snoeper," meende Leen en ze likte nog snel één van mijn borstjes voor ze onder mijn beha verdwenen.
"Nee, serieus, ik denk dat ik volgende week wel langskom. Heb je dan ook weer dienst?"
"Je zult me niet kunnen ontlopen," verzekerde Leen me glimlachend. "Bovendien moet je nog een beha uitkiezen."
"Juist, als ik geen reden vind, dan bedenk ik wel een smoes!"
Ik was nu opnieuw helemaal aangekleed en Leen trok me mee naar de uitgang van het pashokje.
Voor we naar buiten stapten, zoende ze me nog eens hartstochtelijk op de mond en daarna verliet ik als een dartel veulen de winkel. Niet alleen een bepaalde drank geeft je vleugels...Copyright © www.oops.nl
----oops.nl----
Home
Sexverhalen
Hetero
Eerste keer
Homo
Lesbisch
Plassex
Tieners
SM
Groepsex
Overspel
Familie
Bisex
Overige
Partners