Stuur ons je verhaal op, klik hier !!!!!!


Klik hier voor meer webcams !!

Veertig - 8508 keer gelezen
Debbie, 21-jaar en nog steeds bij haar ouders inwonend, stond voor de grote spiegelkast in de slaapkamer en wierp een goedkeurend knipoogje naar haar spiegelbeeld. Zij vond van zichzelf dat zij er zoals ze nu gekleed was, er eigenlijk wel prima uitzag. Het figuur van een fotomodel had Debbie niet echt wist zij van zichzelf, daarvoor waren haar borsten ietsje te royaal uitgevallen en haar billenpartij wat te rond. Maar in haar topje met flinterdunne bandjes over de schouders en met lage uitsnijding, bovenop een wel erg strak zitten shortje, kwam zij behoorlijk sexy voor de dag, stelde zij tevreden vast. De bh zonder schouderbandjes knelde eigenlijk nogal en de stringslip, iets wat zij slechts uiterst zelden droeg, zat ook niet echt comfortabel, maar deze kleine ongemakjes nam zij er maar bij. Zij droeg dit alles speciaal voor Jef, ze zouden eerst naar de schouwburg gaan en nadien had hij een tafeltje voor twee gereserveerd in een keurig restaurant in de stad. Vandaar dat Debbie, die gewoonlijk rondliep in een afgewassen jeans en een wijd T-shirt, zich voor deze gelegenheid wat speciaal had opgemaakt. Jef woonde in dezelfde wijk als Debbie en zolang zij zich kon herinneren, woonde hij alleen. Van haar vader, die Jef kende van op de biljartclub, had ze vernomen, dat Jef ooit getrouwd was geweest, maar dat het bruidje hem na drie maanden al had laten zitten. De precieze omstandigheden wist eigenlijk niemand, nooit zei hij daar zelf ook maar een woord over, maar er werd wel eens gefluisterd dat zijn ex al jaren samenwoonde met een andere vrouw. Nooit had Jef nog een vrouw in huis genomen, de klap moest hard zijn aangekomen destijds, om na zoveel jaren nog steeds alleen te willen blijven. Debbie hoopte dat haar outfit bij Jef in de smaak zou vallen. Tenslotte had zij zich voor hem al die moeite getroost. Ach, Debbie mocht die “ouwe” Jef eigenlijk erg graag. Hij was altijd heel aangenaam gezelschap. Ontelbare uren hadden zij al samen zitten kletsen, soms heel ernstig, soms heel luchtig, steeds waren het leuke babbels met hem. Hij ging heel volwassen met haar om, heel anders dan de mannetjes van haar leeftijd, die vaak nog iets tienerachtig over zich hadden, maar Jef was dat stadium al lang gepasseerd en dat beviel haar opperbest.

Toen Debbie een half uur later het café binnenstapte, was er wel wat bewonderend gefluit van de mannelijk tooghangers, maar zij deed alsof ze het niet merkte en liep meteen naar haar vrienden toe. Ook die keken enigszins verwonderd op van de new-look Debbie, maar de begroeting was even hartelijk en spontaan als altijd. Zo onopvallend mogelijk lette zij op de reactie van Jef. Die had haar opgemerkt en taxeerde haar ongegeneerd van boven tot onder. Toen hij zijn duim omhoog stak en haar nog een kushandje toewierp, was zij gerustgesteld. Haar opmaak was gekeurd en goed bevonden. Weldra nam het groepje de draad van het gesprek weer op. Op de duur kwam ook Jefs verjaardag ter sprake. Binnen de kortste keren werd Jef langs alle kanten met felicitaties overladen, en een geschenkje van de hele groep werd in dank aanvaard, waarna hij de bijhorende klapzoenen van de vrouwen en schudhandjes van de mannen in ontvangst kon nemen Het was zoals steeds gezellig in de kroeg, dus kwam al te snel het moment om afscheid te nemen van de rest en samen met Jef in de klaarstaande taxi te stappen.

Het stuk dat in de schouwburg ten tonele werd gebracht, was een giller van formaat. De acteurs werden voor hun prestatie aan het einde van de dolle klucht, bedacht met een staande ovatie vanuit het publiek. Tijdens het diner hadden Debbie en Jef nog heel wat na te kaarten, beiden genoten nog na van het spektakelstuk. Tegen de tijd dat het dessert werd opgediend, had hun gesprek echter alweer een meer ernstige vorm aangenomen. Persoonlijke wetenswaardigheden werden uitgewisseld, waarbij Debbie op den duur de vraag durfde stellen die al zo lang op haar lippen brandde, namelijk, waarom hij destijds slechts drie maanden had samengeleefd met zijn vrouw. Jef leek niet eens geschrokken van haar vraag en vertelde in de meest intieme bewoordingen, hoe hij destijds op een bepaalde dag onwel was geworden op zijn werk, en dus een paar uurtjes vroeger was gestopt. Toen hij thuis binnenkwam, waren hem meteen de vreemde geluiden opgevallen die uit de slaapkamer bleken te komen. Door de deur had hij gezien hoe een voor hem totaal onbekend vrouw, poedelnaakt op zijn bed lag te kronkelen van genot, terwijl zijn eega al even naakt, geknield naast het bed, met haar mond het kutje van die andere vrouw bewerkte, zichzelf daarbij met één hand vingerend. Hij was geschokt door dat tafereel voor zijn ogen. Plots had hij begrepen, waarom hun intiemste samenzijn zo weinig passie inhield. Zijn vrouw kon zich niet probleemloos aan een man schenken. Zij was duidelijk lesbisch, de heftigheid waarmee hij haar op dat moment het poesje van haar bedgenote zag likken, was daarvan het absolute bewijs. Zo passioneel had hij haar nog nooit tekeer weten gaan. Zij ging zo op in het liefdesspel, dat zij hem niet eens had opgemerkt. In de dagen die daarop volgden waren er harde woorden gevallen. Al snel werd duidelijk dat dit voorval het einde van hun relatie betekende. Zijn ex had uiteindelijk haar spullen gepakt en was bij haar vriendin ingetrokken.

Terwijl hij haar dit alles in geuren en kleuren vertelde, voelde zij zichzelf behoorlijk opgewonden raken door dit, voor een buitenstaander althans, echt wel te gekke verhaal.
Gelukkig kwam weldra het moment van afrekenen en even later waren zij weer met een taxi onderweg naar hun stamcafé. Daar dronken zij nog wat met de andere vrienden die ook al terug waren van hun eigen uitstapjes. Tegen twee uur aan, wandelden Debbie en Jef arm in arm naar huis, zoals zij dat bijna elke zaterdagavond deden. Bij de T-splitsing in hun woonwijk, waar ieder een andere kant op moest, namen zij steeds afscheid met een vriendelijk nachtzoentje op de wang. Debbie wilde het daar ditmaal echter niet bij laten. Toen hij haar dus weer ten afscheid wilde kussen, drukte zij haar lippen pal op de zijne. Toen hij zijn mond opende om hierover iets te zeggen, smoorde zij zijn woorden, door snel haar tong tussen zijn lippen te schuiven. Plots had Jef geen behoefte meer om nog eender wat te zeggen. Hij begroette haar tong heel hartstochtelijk. Minutenlang stonden zij intens te genieten van een heerlijk opwindende tongzoen, tot er vanuit de bocht een auto naderde. Als vanzelfsprekend lieten zij elkaar los, want geen van beiden wilden ze getuigen bij hun eerste passionele kus. Toen de wagen uit het zicht verdween fluisterde Debbie in zijn oor: “Zou je mij willen Jef?” Verbaasd keek hij haar aan, in zijn ogen één en al ongeloof. “Meen je dat nou?” vroeg hij.
“Ja lieve jongen,” zei ze terwijl ze met de palm van haar hand zijn wang streelde, “Ik wil jou ultieme verjaardagscadeau zijn, tenslotte wordt een mens maar éénmaal 40, euh…als jij me wil tenminste.”
Dit kon niet waar zijn dacht Jef, hoe vaak had hij over dit lieve meisje gefantaseerd, en nu bood dit schatje zichzelf gewoon aan! Jef kon haast niet helder meer denken.
“Stel dat je ouders dat ooit aan de weet komen,” sputterde hij voor de vorm nog even tegen. “Ga jij het hen vertellen?” vroeg ze. Toen hij ontkennend antwoordde zei Debbie: “ Komaan dan, voordat ik mij bedenk.” Dat was nu echt wel het laatste wat Jef wou, dus bood hij haar zijn arm en enkele ogenblikken later sloot hij de voordeur achter hen.

Debbie wilde eerst langs de badkamer. Hij wees haar de weg, alsook de slaapkamer daar recht tegenover, waar hijzelf meteen naar toe ging. Hij ontdeed zich alvast van zijn kleren en met enkel nog zijn boxershort aan, wachtte hij op haar. Lang hoefde hij niet te wachten want even later verscheen zij in de deuropening, gekleed in zijn eigen badjas. Hoe heerlijk sexy zag zei eruit, dacht Jef. Door haar forse boezem, was zijn badjes net op die hoogte een beetje aan de krappe kant, en de aanblik van haar half ontblote boezem, mistte zijn uitwerking niet. Debbie zag de groeiende bobbel in zijn short en besloot om hem nog wat meer reden tot opwinding te geven. Langzaam maakte zij het lint los, waarop de badjas helemaal openviel, en haar borsten en haar kortgeknipte venusheuveltje, in hun volle glorie naar hem lonkten. Zij liep verder naar hem toe, nam zijn short vast bij het elastiekje, en zei:”Dit dingetje zit duidelijk hinderlijk te wezen.” Door de knieën buigend schoof zij handig zijn slip naar beneden, en terwijl ze zich weer oprichtte streelde zij met één hand heel even over zijn flink rechtop staande lid. Jef plaatste ondertussen zijn handen op haar schouders onder de badjas. Toen zij terug rechtop voor hem stond, lag ook het laatste kledingstuk achter haar op de grond. Zwijgend stonden zij tegenover elkaar, en terwijl ze in elkanders ogen de hartstocht probeerden te meten, vonden ondertussen hun lippen elkaar voor een herhaling van de hete kus van daarstraks, maar met dit verschil, dat zij nu ondertussen met hun handen elkanders naaktheid verkenden en streelden.

Na een korte tijd duwde hij haar zachtjes achterwaarts in de richting van het bed en hielp haar teder achterover liggen. Toen pas kwamen zijn lippen los van de hare, en begeleid door zij vaardige handen, proefde hij even later afwisselend haar borsten, daarbij extra zorg bestedend aan haar ruime tepelhofjes en haar flink rechtop staande speentjes. Daarna liet hij zijn tong verder afglijden naar haar nagelbuik en stak het puntje naar binnen. Een kronkeling van haar heupen bewees dat zij dat lekker vond. Nog verder gleed, langzaam strelend, zijn tong naar omlaag, tot bij haar kortgeknipte baardje, waartussen hij makkelijk haar openstaande lipjes vond. Met een stevige ruk trok hij Debbie naar zich toe, tot zij met haar bekken op de rand van het bed lag. Hij knielde op de vloer neer, tussen haar geopende benen en langs onder omklemde hij met zijn armen en handen haar mooie volle dijen. Debbie liet begaan, en om haar eigen comfort te verhogen, plaatste zij haar voeten op zijn rug, wachtend op wat komen ging.

Terwijl hij met zijn tong haar vrouwelijkheid vond, flitste het heel even door zijn hoofd, dat hij ooit in deze kamer een zelfde tafereel had gezien. Alleen… toen had hij geen deel uitgemaakt van het gebeuren, maar nu wel, en hoe? Dit keer had Jef helemaal geen bezwaar. Integendeel, dit jonge meisje wou zichzelf aan hem schenken en hij was vastbesloten omhaar het beste van zichzelf terug te geven.
Tegelijkertijd dacht ook Debbie aan het tafereel dat Jef haar daarstraks had geschetst. De gelijkenis was te frappant om toeval te zijn. Van tussen haar benen keek hij haar even in de ogen en knipoogde samenzweerderig naar haar, waarop zij om hem aan te moedigen, met haar handen door zijn lichtjes grijzende haren woelde. Hij vond gemakkelijk datgene wat hij zocht en plagerig langzaam liet hij zijn tong haar lipjes verkennen. Debbie kreunde en duwde haar heupen naar omhoog. Meer aanmoediging had Jef niet nodig en hij verhoogde langzaam het ritme van zijn strelende gelik. De sensatie die deze handeling haar bezorgde, zorgde ervoor dat Debbie stilaan de controle over haar bewegingen verloor. Ze klemde haar forse dijen samen tegen zijn hoofd en Jef moest heel wat kracht zetten, om niet te versmachten en weerwerk te bieden aan haar sterke billenklem. Eerst langzaam, maar dan sneller en sneller rolde het lieve kind op het bed heen en weer, terwijl Jef als vastgeketend aan haar flamoesje telkens weer meedeinde, ondertussen steeds sneller het tempo opvoerend tot Debbie luidkeels schreeuwend en schokkend klaarkwam. Hij bleef haar verwennen tot haar schokken op hield, waarna hij haar zo goed mogelijk schoon likte..

Nu was het de beurt aan zijn krampachtig rechtopstaande lid om van haar heerlijkheid te proeven, en weldra genoot hij van de hartelijkheid waarmee zij hem in haar zaligheid ontving. Maar wat Jef zo had gevreesd, dat gebeurde ook. Na slechts enkele langzame op en neergaande bewegingen, kon hij zijn vrachtje niet langer meer inhouden. Terwijl hij beschaamd om zichzelf, als een puber, veel te snel, zijn sperma in haar loste, nam Debbie zijn hoofd liefdevol tussen haar handen, en kuste hem dankbaar glimlachend vol op de mond. Even later lag Debbie nog nahijgend in zijn arm naast hem. Ze merkte wel dat haar oudere vriend geen goed gevoel aan het gebeurde had overgehouden.”Was het zolang geleden dan?” vroeg ze. “Ja” zei hij, “van toen,” ze zag hoe hij verlegen van haar weg keek. “Dan lijkt het mij toch vrij normaal, dat jij jezelf niet kon inhouden,” antwoordde zij, “ Ik vind het best wel fijn dat ik je kon laten komen als een tiener. Zo meteen zal het je wel beter lukken.” Jef wees naar zijn plat op zijn buik liggend gereedschap, en zei: “daar komt voorlopig niets van in huis vrees ik.” Ze streelde door zijn borsthaar en zei: “ Laat dat maar aan mij over, jij moet even bijkomen, laat mij maar doen.” Meteen daarna daalde zei af naar het voeteinde van het bed en duwde zijn benen uit elkaar. Zij knielde er tussen en boog zich voorover. Verborgen voor zijn ogen door haar lange loszittende haren, nam zij zijn lid in haar hand en bracht hem naar haar mond. Jef voelde de warmte van haar lippen op zijn bloot gebleven eikel, en was verbaasd van zichzelf, dat alleen al door die aanraking, zijn gerief alweer tekenen van leven begon te vertonen. Toen zij zijn lans begon te likken, en met haar handen zachtjes zijn ballen masseerde, nam zijn lid alweer dat formaat aan dat nodig was voor Debbie’s nieuwe plannetje.

Zij draaide zich om en ging met haar rug naar hem, schrijlings over hem zitten. Langzaam liet zij zich neerzakken op zijn lid, tot hij weer helemaal in haar was. Jef kon zijn ogen niet geloven, wat hij nu voor zich zag gebeuren overtrof zijn stoutste dromen. Dit schatje bereed hem, hij vond het verrukkelijk hoe hij haar dijen voor zijn ogen op en neer zag wippen. Na een tijdje passief te hebben liggen genieten, vond hij het nodig om haar te helpen. Gemakkelijk was het niet om zonder haar te onderbreken rechtop te gaan zitten, maar uiteindelijk lukte het hem toch om zijn borst tegen haar rug aan te drukken, en met zijn handen omklemde en streelde hij haar borsten ondertussen. Debbie kreunde zachtjes en ging nog wilder te keer, dan weer kort en vlug, dan weer langzaam en met grote halen, bleef zei heerlijk op en neergaan. Tot Jef het tijd vond om het initiatief over te nemen. Met een krachtige beweging van zijn handen duwde hij haar voorover, waarbij zij moest steunen op haar handen om niet pardoes neer te vallen. Vlug nam hij plaats achter haar, en vooraleer zij eigenlijk besefte wat er precies gebeurde, zat hij al achter haar geknield, en gleed zijn hunkerende jongeheer opnieuw haar kletsnatte poesje binnen. In de grote gedeeltelijk openstaande spiegeldeuren van de kleedkamerkast zag Debbie hoe Jef haar langs achter, “op zijn hondjes” nam. Elke beweging die hij maakte kon zij volgen. Zij zag van zichzelf, hoe zij op zijn ritme telkens weer harder en harder terugstootte. Die aanblik in de spiegel en de tinteling die Jef’s indringer bij haar teweegbracht, zorgde ervoor dat zij even later voor de tweede maal heerlijk heftig en luidkeels roepend klaarkwam. Jef voelde haar kutje samentrekken rond zijn pik, deed nog enkele forse halen, en kwam op zijn beurt kreunend van genot, diep in haar tot zijn explosie…

Toen zij even later in mekaars arm tot rust kwamen, dankte Jef haar uitgebreid zoenend en strelend, voor dit mooiste en meest intieme verjaardagscadeau, dat hij ooit had gekregen, waarop Debbie slechts antwoordde: “Gelukkige veertigste verjaardag Jef.” Een uurtje later schoof Debbie, moe maar voldaan, tussen de lakens van haar eigen bed. Ze was blij dat haar plannetje zo goed was uitgedraaid. Heerlijk was het geweest. Vooraleer zij insliep, bedacht zij bij zichzelf, dat zij op haar eigen verjaardag, binnen een zestal weken, best een cadeautje terug zou willen…. Maar zou zij Jef ooit zover krijgen, dat hij met haar meeging naar haar kamer?..De kamer tegenover die van haar ouders dan nog wel,…Ze zou wellicht veel fantasie en overredingskracht nodig hebben om hem zo ver te krijgen…Copyright © www.oops.nl
----oops.nl----
Home
Sexverhalen
Hetero
Eerste keer
Homo
Lesbisch
Plassex
Tieners
SM
Groepsex
Overspel
Familie
Bisex
Overige
Partners